EL MÓN DEL CÒMIC

KOOLAU EL LEPROSODe Jack London i Carlos Giménez
Revista TOTEM núm 23.
Editorial NUEVA FRONTERA

Els lectors de TREBALL coneixen ja molt bé Carlos Gimenez per la publicació de "Paracuellos". Ara la revist TOTEM presenta la seva darrera obraque, no cal dir-ho, recomanem especialment.

En la bibliografia d'aquest dibuixnt podem distingir dues línies clarament diferenciades. Una, la que podríem qualificar de clàssica, en la qual les historietes narrades responen plenament als conceptes tradicionals en el còmic. Delta 99 i Dani Futuro serien les obres més representatives d'aquesta tendència entre les conegudes pels lectors espanyols. L'altre és la via testimonial que marca al mateix temps el seu compromís polític, però també un canvi d'estil tant en el dibuix -més estilitzat- com en el plantejament gràfic -historietes completes de dues pàgines, encara que entre elles hi hagi una mena de contonuïtat. En aquesta via, a més a més de Paracuellos, hi trobem Barrio, Mano a mano, España,una, etcètera.

Hi ha, però, a més a més, alló que podríem denominar la tercera via de Carlos Giménez. Aquesta és la de les adaptacions literàries, totes elles petites o grans obres mestres, com aquell Réquiem por un campesino español, homenatge a Ramon Sénder, o l'adaptació d'una novel·la de Brian Aldis que porta el nom de Hom.

Dins aquesta tercera via podem situar l'obra que ara comentem i que constitueix el testimoni de l'admiració que Giménez sent per Jack London. Possiblement sorprendrà, en primer lloc, de Koolau, la extraordinària mestria del dibuixant, tant en la composició gràfica, amb ua forta influència d'Hugo Pratt i d'una duresa inhabitual en ell, com en la planificació i en el muntatge, que responen en cada un dels episodis a una etructura narrativa perfectament adequada a les unitats clàssiques en el teatre.

Koolau és la història d'una resistència armada, és un cant contra el colonialisme a favor del Tercer Món, i una lliçó política, coses totes elles que caal "llegir" en els molts silencisde l'obra. Cal donar les gràcies a Carlos Giménez per la realització d'aquest còmic extraordinari.

TONI SEGARRA
Article publicat a TREBALL el dia 24 de gener de 1980

El món del còmic
© Toni Segarra