BETELGEUSE
Autors: Luis Eduardo de Oliveira "Leo" (guions i dibuixos)
Lloc i data d'aparició: França, 2000. Editorial Dargaud

Segon cicle de Les mondes d'Aldebaran.

El món del còmic
Toni Segarra