FLORITA
Autor: Vicente Roso (guions i dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Espanya, 1949, en la revista El Coyote.
 

Pendent de fer.

El món del còmic
Toni Segarra