LES ROBINSONS DE LA TERRE
Autors: Roger Lecureux (guions) i Alfons Font (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: França, 1979. Revista PIF

El món del còmic
Toni Segarra