THE PHANTOM
Autors: Lee Falk (guions ) i Ray Moore (dibuixos)
Lloc i data d'aparició: Estats Units, 1936. En el NY American Journal.
 

Pendent de fer.

El món del còmic
Toni Segarra